Visma Business - det smarta och mest flexibla affärssystemet för alla användare

Controller / Ekonomichef

Visma Business hjälper ekonomiavdelningen att följa verksamhetens krav på uppföljning och analyser genom:

 • Optimerade vyer för snabb registrering
 • Relevant information i varje bild
 • Programmet stödjer hög säkerhet och kvalitet i registreringsbilderna
 • Rapporter och kuber med stor flexibilitet till alla användare
 • 12 redovisningsdimensioner ger obegränsade möjligheter till uppföljning.


Ledning

På ledningsnivå är du intresserad av att veta nyckeltalen för ditt företags finansiella hälsa. Med Visma Business som stöd ger detta:

 • Se företagets kassaflöde via en lättillgänglig instrumentpanel
 • Få en tillförlitlig prognos på försäljningsintäkter, beräknade kostnader och uppskattade vinster.
 • Identifiera möjligheter till ökade intäkter och åtgärda källorna för kostnadsläckor.
 • Möjlighet att bläddra ner till finansiell data i realtid genom både skräddarsydda och ad hoc-rapporter.

Försäljning

Som försäljningschef underlättar aktuell försäljningsinfo för dig att stänga dina affärer. Med Visma Business får du stöd genom:

 • Säljaktivitet och omsättning per region, produkt och konto ger dig full kontroll på ditt försäljningsarbete.
 • Att rapportera exakta nyckeltal och att planera och överträffa dina budgetmål.
 • Att rapportera exakta nyckeltal och att planera och överträffa dina budgetmål.
 • Förbättra svarstider och uppföljning av leads genom bättre planering och schemaläggning.
 • Snabbt fokus på leads med stor sannolikhet att konvertera, vilket hjälper dig öka din hit-rate.
 • En lösning som passar din dynamiska miljö och anpassar sig lätt till ditt företags behov.


Logistik

Visma Business effektiviserar logistikprocesserna mellan din verksamhet, dina leverantörer och dina kunder. Möjligheterna att skräddarsy lösningar tillfredsställer krävande kunder med komplicerade logistikflöden. Logistikfunktionaliteten hjälper dig att hålla ordning på ditt lager och ger dig kontroll över alla lagerrörelser ut och in.

Vill du veta mer om Visma Business?

 • Funderar du på ett nytt affärssystem?
 • Behöver din verksamhet effektiv ekonomistyrning?
 • Har ni behov av att kunna hantera komplexa logistikflöden?

Kontakta oss via formuläret här bredvid för mer information!

Visma Document Center

Elektronisk fakturahantering (EFH) underlättar arbetet, sänker kostnaderna och frigör personella resurser.

Alla fakturor kan bli kontrollerade, attesterade och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller.

Med Vismas lösningar tas dina fakturor emot elektroniskt och skickas därefter vidare i ett automatiserat flöde – allt för att skära ner på det administrativa arbetet med fakturahanteringen så mycket som möjligt

dce_flode_pilar.png

Visma Autoinvoice

Elektronisk faktura, e-faktura eller EHF faktura, kärt barn har många namn. AutoInvoice är som en Schweizisk kniv, mångsidig men enkel att använda, oavsett om Visma Business, Visma.net eller Visma Global är ditt affärssystem.

Elektroniska fakturor kan man nämligen både skicka och ta emot på olika sätt.

106-620x355.jpg

Från kassan till bokföringen med Visma ERP POS

Med en touchbaserad kassa är det möjligt att hantera betalningar med några få knapptryck. Integrationen med Visma Business eller Visma Global och varulagret gör det enkelt att få kundinformation, varustatus och historik. Effektivare arbetsprocesser för er och bättre service mot kunden.

 
29-620x355.jpg

Visma.net Expense

Registrera dina reseräkningar och utlägg med Visma.net Expense vart som helst och på vilken enhet du vill.

Genom att koppla ditt kreditkort till Expense hämtar du enkelt in transaktioner i systemet och spar tid vid registrering.

Du kan även fota ditt kvitto för sen att koppla det till rätt transaktion. För administratören finns det underlag att exportera till lönesystemet.

 
72-620x355.jpg

Visma Autopay

Reducera tiden ni lägger på manuell hantering av upp- och nedladdning av bankfiler.

Med Visma.net hanteras elektroniska betalningar och banktransaktioner direkt i affärssystemet. Utbetalningar skickas i väg efter attest från systemet utan behov för att logga in på banken.

Återrapportering av betalda fakturor hämtas och bokförs automatiskt.

Inbetalningar från kunder matchas automatiskt mot öppna fakturor utan att ni behöver lyfta ett finger.

Med Autopay kan du även göra en likvidkontoavstämning med ditt bankkonto.

Autopay.jpg
wire-transfer-1668133_1920.jpg

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."