OneStop Reporting är en rapporteringslösning och ett ett budgetverktyg som är 100% integrerat med ditt affärssystem från Visma. Kombinationen av Excel- och OneStop Reporting-funktionalitet ger ett otroligt kraftfullt och flexibelt verktyg.

Enkel design av rapporter

Design av rapporter görs med direkt åtkomst till all din kritiska affärsdata från ditt affärssystem, användaranpassade tabeller och fält inkluderade. Formulär och rapporter skapas med hjälp av ett enkelt "drag and drop"-gränssnitt rakt i Excel och tillsammans med OSRs publiceringslösning så distribueras rapporterna snabbt och enkelt. Du kan självklart styra åtkomsten till alla rapporter du skapar så att rätt personer ser rätt information.

Rapportering på webben

Med OSR Portal som startpunkt får användares tillgång till smidig, webbaserad rapportering och analys. Förutom möjligheten att hämta och visa trandionella Excelbaserade rapporter så får man genom portalen möjlighet till att skapa och visa visuella dashboards baserat på data för företagets affärssystem. Ett bibliotek av på förhand definierade dashboard-komponenter gör det enkelt att komma igång med användandet.

Registrering av budgetdata - live!

OSR Budgeting är en webbaserad budget- och prognosmodul som är fullt integrerad med alla andra delar och komponenter av OSR. Med en direkt tillbakalagringsfunktion kan du spara din budgetdata direkt i ditt ekonomisystems budgettabeller, något som bl. a. gör att alla budgettal omedelbart är tillgängliga inifrån ekonomisystemet. Registrering av budgetdata sker "live" genom formulär som är publicerade i OSR Portal. Under själva registreringsarbetet har man också hjälp av olika stödfunktioner, som t. ex. fördelningsnycklar och historiska tal.

OSR Budget

OSR Publisher

Enkel delning och distribution

Du delar enkelt dina rapporter med hjälp av OSR Publisher. Modulen hjälper dig att registrera vem som ska ha vilka rapporter, i vilka tidsintervall och i vilket format. OSR Publisher sköter helt enkelt att distribution åt dig!

Rapporterna kan levereras i olika format och på många olika sätt, t. ex. som en bilaga i ett mail, de kan skickas till en skrivare eller varför inte rakt in i en databas i ert Data Warehouse? Rapportpaketen kan också innehålla andra typer av dokument, ett exempel på det skulle kunna vara Word- eller .pdf-filer. Detta gör att man enkelt kan sätta ihop lättförståeliga, kompletta rapportpaket som mottagaren verkligen har nytta av.

  

Vill du veta mer om OneStop Reporting och hur modulen kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret här bredvid så kontaktar vi dig inom kort!

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."