Visma.net är en komplett webbaserat och skalbar affärsmodellösning med prestanda i nivå med de lokalt installerade lösningarna. Tillgängligt överallt, när som helst och på vilken enhet som helst.

Visma.net är en komplett, webbaserad affärslösning som sammanför alla anställda och all affärsdata i en enda lösning. Lösningen underlättar automatisering, samarbete och affärsprocessintegration. Det främjar smartare arbetsmetoder som hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

Visma.net innehåller en full uppsättning av integrerade tjänster inom finans, logistik, CRM och reseräkningssystem. Den ultimata användarvänligheten gör Visma.net enkelt och bekvämt att använda för alla anställda, samt expertanvändare och chefer.

 

Vilka är de viktigaste fördelarna?
Med en webbaserad lösning är den dagliga verksamheten enklare. Du behöver inte längre tänka på installationer, uppgraderingar, föråldrade servrar och stora behov av IT-stöd. Lösningen är alltid tillgänglig och du är alltid i den senaste versionen med ständiga förbättringar.

 

Vilket företag passar Visma.net för?
Lösningen kan lätt anpassas beroende på dina behov och företagets storlek. Dessutom är Visma.net baserat på abonnemang. Det innebär att när ditt företag växer, så är fler tjänster bara några knapptryckningar bort.

 

Priser
När du prenumererar på molntjänster, så du betalar du bara för användarna och de tjänster du behöver. Prissättningsmodellen är baserad på antalet användare och företag inom samma koncern. Undantag är Visma.net AutoInvoice och AutoPay, där priset baseras på antalet transaktioner.

• Ingen stor initial investering.
• Du behöver inte längre äga och underhålla dyr hårdvara.
• Ökad flexibilitet.
• Förutsägbara kostnader.

Kontakta oss för en offert eller om du vill veta mer.

 

Kommande tjänster
Nya tjänster kommer kontinuerligt att läggas till Visma.net för att möta våra kunders växande behov. De kommande lösningarna görs tillgängliga i systemen och kommer att vara:

• Visma.net PSA - projekt
• Visma.net BI - flexibel rapportering och business intelligence
• Visma.net Autorapport - en tjänst som hjälper dig följa allmän rapporteringspraxis

Visma.net ger dig ett spännande utbud av tjänster som hjälper dig att optimera affärsprocesser. Framtiden ser ljus ut för företag som använder Visma.net.

Låter Visma.net intressant?

  • Använder ni för mycket resurser på manuella processer?
  • Är ditt affärssystem inte integrerat med dina andra system?
  • Vill ni spara tid och ork på att automatisera processer?

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning!

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."