Informationsflödet har ökat dramatiskt de senaste åren, men parallellt har det skett en utveckling inom IT-stöd; möjligheten att lagra och dela information om dina kunder och prospekts har förenklats.

Genom att nyttja denna information på rätt sätt kan du erbjuda dina kunder skräddarsydda lösningar, bygga långsiktiga relationer och därmed öka er lönsamhet. Den strategi och systemlösning som hanterar dessa processer benämns i dag vanligtvis för Customer Relationship Management (CRM).

Införande eller vidareutveckling av ett CRM-system består av en resa av förändringar inom strategi, processer, organisation och teknologi. Ju större krav och målsättningar du har med ett nytt CRM-system, desto större förarbete och längre tidsplan krävs för att realisera dina mål.

Amesto tror på en kombination av system och människa. Vi har väl utvecklade metoder och modeller för att nå ett lyckosamt resultat av er CRM-satsning och vi hjälper dig med såväl strategiarbetet som systemlösningen.

 

CRM som strategiCRM som en strategi

En strategi för framgångsrik CRM är inte ett projekt med ett start- och slutdatum. Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete som bör genomsyra hela organisationen. Vad är CRM för er och vad önskar ni uppnå?

Det är viktigt att inte enbart förlita sig till teknikens förmåga. Du bör inte underskatta vikten av att implementera CRM utifrån en väl utvecklad strategi med tydliga mål. Investeringar i ett CRM-system tjänar inget till om inte användarna vet hur systemet ska användas, ser sin egen nytta och förstår vad ledningen vill uppnå med arbetet.

I strategin ingår att kartlägga era unika affärsprocesser och vilken information som påverkar er måluppfyllelse.

När din CRM-strategi är långsiktig behöver ni inte uppnå alla mål direkt. Vårt råd är att plocka lågt hängande frukt och att börja med de delar som snabbast och enklast får effekt på ert dagliga arbete. Därefter kan ni plocka frukterna lite högre upp i trädet.

 

CRM som systemlösningCRM som en systemlösning

Amesto tror på ett användarvänligt, intuitivt och hjälpande system som gör att användarna enkelt kan lagra information, men framför allt kan agera på rätt information.

Systemlösningen (CRM-systemet) ska på ett enkelt sätt stödja era processer med att lagra den för er viktigaste informationen. CRM-systemet ska också underlätta och systematisera arbetsmomenten i era affärsprocesser. Men framför allt ska systemet ge varje användare den information han eller hon behöver för att uppnå sina mål.

Enligt många undersökningar misslyckas företag med sina målsättningar vid införandet av CRM-system. Vi påstår att detta huvudsakligen inte är systemets fel, utan att det snarare är förväntningen på vad ett system kan åstadkomma som är felaktig. Systemet kommer inte per automatik förändra ett företags arbetssätt och rutiner.

Amesto tror på ett användarvänligt, intuitivt och hjälpande system som gör att användarna enkelt kan lagra information, men framför allt kan agera på rätt information. SuperOffice är ett sådant system.

 

Frågor? Kontakta oss. 

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."