Strukturering av dokument i SuperOffice med DocArc

Amesto DocArc är det bästa verktyget på marknaden för att kategorisera och strukturera dokument i SuperOffice. Verktyget kombinerar det kända och flexibla från utforskaren i Windows med det enkla och användarvänliga gränssnittet i SuperOffice.

Amesto DocArc

 

För att snabbt kunna se all historik i SuperOffice så lagras händelser, e-post och dokument under fliken "Aktiviteter", i såväl företags- som projektvyn. Många användare av SuperOffice efterlyser en möjlighet att mappa och sortera dokumenten, som i utforskarens struktur. En del företag bygger idag istället upp en dokumentstruktur på servern, eller i Outlook eller på annan plats.
Amestos svar på dessa önskemål heter Amesto DocArc, en serverbaserad tilläggsapplikation som gör det möjligt att skapa dokument, infoga- och lagra dokumenten i en utforskarstruktur på kund- och projekt.

 

Genom Amesto DocArc tillför vi en hel del smarta funktioner:

• Lagra e-post direkt från Outlookklienten till rätt mapp på såväl kund som projekt
• Skapa mappar på kund och projekt utifrån olika kategorier
• Strukturera alla befintliga dokument som finns i SuperOffice – bara genom några få moment
• Skapa mappstrukturer även för aktiviteter
• Mallar kopplas till olika mappar centralt – så ingen manuell hantering behöver ske när användarna skapar dokument
• Men med möjligheten att lagra dokumentet i annan mapp, genom dra-och-släpp
• Importmodul, möjligheter att importera in en hel mappstruktur med dess filer från servern
• Exportmodul, exportera mappstrukturen och filer till fillagringsyta


Vi har ca 100 kunder som använder sig av Amesto DocArc i dag, välkommen du också!
Kontakta oss för demonstration!

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."