Amesto

Konsulttjänster

Det finns många CRM-system som stöttar företags grundläggande behov av att lagra information om kunder, kontaktpersoner osv. Men, det finns inte lika många företag som vet vad som krävs för att lyckas med en implementering av ett CRM-system. Vi påstår att vi kan något om den saken.

För att kunna stötta er på bästa sätt måste vi få chansen att sätta oss in i er verksamhet, era utmaningar och processer, men framför allt, vart strävar ni?

Utifrån detta tar vi tillsammans fram ett antal konkreta målsättningar där SuperOffice skall vara det viktigaste stödet för att nå dessa mål. Har vi inte målsättningarna klara för oss – hur ska vi då kunna nå dem?

”You Cannot score without a goal”

Mål handlar ofta om försäljningsmål, till exempel:

-          Öka antalet inkommande leads

-          Öka antalet nya kunder

-          Öka omsättningen på befintliga kunder inom befintlig produkt/tjänsteutbud

-          Sälja mer av andra/nya produkter till befintlig kundbas

Men, målsättningar kan också handla om att minska kundtapp, få nöjdare kunder, öka kundlojaliteten eller helt enkelt strukturera och effektivisera organisationen. Vi måste prioritera vad som är viktigast men också enklast att realisera.

Tillsammans diskuterar vi på vilka sätt det är möjligt att påverka ovan delar, hur kan vi nå målen, för att slutligen komma in på hur CRM-systemet på bästa möjliga sätt kan bli det avgörande stödet för användarna och verksamheten i varje del på vägen dit. Lösningen.

Är du intresserad av att kostnadsfritt få tal del av våra experter inom CRM för att genomföra en ”mini-work shop”? Kontakta oss här: sales@amesto.se

För att lyckas med implementeringen är vi experter inom följande områden:

 • Verksamhetsanalys
 • Kartläggning och beskrivning av affärsprocesser
 • Installation av SuperOffice CRM
 • Konfiguration av SuperOffice CRM
 • Skript och arbetsflöden i SuperOffice CRM
 • Specificering och utveckling av rapporter
 • Dataimporter
 • Integrationer och datasynkroniseringar
 • Utveckling av kundunika anpassningar för SuperOffice CRM
 • Tekniskt underhåll och driftsstöd av SuperOffice installationer

 

Utbildning

Utbildning är mycket viktigt både i samband med införandet av SuperOffice och i de organisationer som har använt SuperOffice under en tid. Det kommer till nya medarbetare, nya funktioner och möjligheter i programvaran, ni kanske ställs inför nya utmaningar som behöver hanteras eller behöver revitalisera användandet av SuperOffice. 

Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar. Hos oss, hyrd utbildningssal eller så håller vi utbildningen i era lokaler.

 • De företagsanpassade utbildningarna är unika och tar helt fasta på ert behov och era processer. Utbildningarna hålls på en kopia av er egen databas och därmed jobbar vi med kända kunder och namn.
 • Varje vår och höst bjuder vi in till öppna utbildningar i SuperOffice. Vi kallar dessa för Avancerad Grundkurs, och riktar oss till de som använt SuperOffice lite grann men som vill tränga djupare in i programmet eller helt enkelt vill fräscha upp sina kunskaper. Vi bjuder på en hel del nyttiga Tips och Tricks under dagen.
 • Adminutbildning. Vill ni få ännu bättre kontroll på SuperOffice eller bara repetera hanteringen av dokumentmallar, roller och behörigheter, importer m m är vår Adminutbildning perfekt. Vår Adminutbildning omfattar det viktigaste och ni behöver bara avsätta en dag för detta. Komprimerat och effektivt!
Kontakta oss

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."