Loading video..
Gamification – let the games begin!

Gamification, eller på svenska spelifiering, är konsten att driva och skapa engagemang utanför spelvärlden, men genom att implementera dess idéer; tävlingsmoment med ett direkt och tydligt erkännande. Därigenom blir arbetet roligare, medarbetarna mer motiverade och man uppnår bättre resultat.


Varför önskar man hämta idéer från spelvärlden för att skapa engagemang, erkännande och uppnå bättre resultat?

Flertalet studier påvisar direkta resultat, efter att företag börjat använda Gamification:

  • Över 70% av företagen såg en positiv utveckling av säljarnas uppnådda resultat, med mellan 10-50%.
  • Över 90% av företagen som har en CRM-lösning säger att deras initiativ inom Gamification är framgångsrika.

Undersökningar genomförda i USA visar att 58% av alla amerikaner spelar någon form av dataspel, i en app på telefonen eller på dator/spelkonsol. Genomsnittsåldern på dessa spelare är 30 år och 45% av dem är kvinnor. Spelindustrin omsätter över 25 miljarder dollar vilket gör den till störst inom världens nöjesindustri.


Den tid en genomsnittsstudent i USA lägger på att spela digitala spel under sin studietid uppgår till runt 10.000 timmar! Varför? För att det engagerar. Många, i alla åldrar. Spel engagerar och motiverar, så enkelt är det. Vad det är som gör att spel har den effekten går det att lägga ut texten om, men vi nöjer oss här med att konstatera faktum.

Genom att på skärmar synliggöra och visualisera arbetsinsatser kopplade till tydliga mål – egna eller gruppens – och nyttja spelidén; att tävla mot sig själv eller andra, i grupp eller land, avdelning eller bolag, drar vi nytta av idéerna i spelvärlden och omsätter dem till vårt arbetsliv. Själva tävlingsmomentet med dess omedelbara belöning är drivaren och därigenom kan man bygga teamkänsla och gemenskap.

 

 

Vilken är den primära gruppen av medarbetare inom arbetslivet ni kommer att tänka på som borde gilla tävlingsmomentet med dess erkännande och belöningssystem?

Säljarna!

 

 

Amesto Solutions CRM har arbetat med att utveckla företags försäljning med hjälp av moderna IT-lösningar i 15 år, primärt CRM-system, hjärtat i säljarnas verksamhet. Därför knyter vi nu en spelplattform till de mest framgångsrika CRM-systemen på den nordiska marknaden.

Vi kan och förstår CRM med dess utmaningar och vi har nu funnit en avgörande nyckel för att nå framgång med såväl CRM-systemet som med säljarnas resultat – Gamification integrerat till ert CRM-system.

 

 

Amesto Solutions CRM introducerar tillsammans med Dogu programvaran SalesScreen – integrerat till ert CRM-system*.

*För närvarande SuperOffice Online, SuperOffice On Site, SalesForce, Upsales CRM. Inom kort Microsoft Dynamics CRM

 

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."