Automatiserat affärssystem

Visma.net är ett molnbaserat affärssystem som är utformat för att automatisera och matcha dina avancerade affärsprocesser.

Du får oslagbara affärsinsikter och ekonomisk kontroll med en lösning anpassad efter dina behov.

 

"Visma.net är från grunden byggt för att automatisera" 

 

Visma.net

Vad är Visma.net?

Glöm VPN-anslutningar, kostbara servrar, uppgraderingar och virtuella miljöer. Visma.net är lika enkelt att starta som det är att surfa till en vanlig webbsajt. Öppna valfri webbläsare, logga in och börja jobba.

Automatiserad leverantörfakturaskanning och utskick av kundfakturor med Visma.net Autoinvoice

 • Effektivisera fakturaskanningen ner till sekunder per faktura. Leverantörsfakturan dyker upp i fakturainkorgen färdigskannad, tolkad och konterad.
 • Visma.net kan automatisera faktureringsprocessen mot kunderna och Autoinvoice skickar fakturan på det sättet kunden kan ta emot fakturan – antigen efaktura, mailfaktura eller på papper.

Automatiserade betalningar med Visma.net Autopay

 • Autopay är direkt integrerat mot Sveriges största banker med lösning för in- och utbetalningar samt kontoavstämning.
 • Mycket tidsbesparande.

 

Automatiserad logistikmodul

 • Möjligheten att automatisera skapande av utleveranserordrar, transportbokning hos Unifaun och utskick av fakturor.

 Inga kostsamma servrar

 • Visma.net är ett helt web- och molnbaserat affärssystem och det finns därför inte något behov av egna servrar.

Ingen kostsam uppgradering

 • Ni har alltid den senaste versionen då uppgraderingar av Visma.net sker varannan månad utan extra kostnad.
 • Tillgänglig på pc, surfplatta och mobil
 • Med internet har alla tillgång till systemet på alla enheter med en webläsar

Enkelt att skala upp och ner

 • Visma.nets licenser och moduler kan enkelt utökas eller sägas upp.

Moduler

Visma.net är modulbaserad och består av en rad olika delar.

Under finns det mera information om dessa:

Visma.net Financials

Automatiserade arbetsflöden minskar det manuella arbetet och risken för fel.

Flexibel rapportering med drill-down funktion gör det lätt att analysera data, styra KPI:er och nå specifika transaktioner.

Enkelt att följa upp avskrivningarna med anläggningsregistret och gör du enkelt dina avskrivningar.

Komplett affärssystem i molnet ger full funktionalitet direkt i medarbetarnas händer.

 

Visma.net Logistics

Med Logistics får du en avancerat order- och inköpshantering och en lagerhantering som passar båda stora som små bolag.

Med pris och rabattfunktionaliteten mot båda kund och leverantörer, kan er affärsmodell med all sannolikhet återskapas i Visma.net.

 
lagerhotelmodul_transport_480x280.gif

Visma.net Autoinvoice

Slipp pappersfakturor och minska ert administrativa arbete. Om fakturan kommer på antigen papper, mail eller som e-faktura så skannas och tolkas den för den hamnar i Fakturainkorgen i Visma.net Financials.

Med att skicka fakturan till Autoinvoice så är det Autoinvoice som håller reda på vilket sätt kunden kan ta emot fakturan. Antigen det är på mail, papper eller e-faktura.

Enklare kan det inte bli, mängden fel reduceras, ni får kortare konterings- och betalningstider och kan på så sätt frigöra resurser till annat.

 

Visma.net Autopay

Reducera tiden ni lägger på manuell hantering av upp- och nedladdning av bankfiler.

Med Visma.net hanteras elektroniska betalningar och banktransaktioner direkt i affärssystemet. Utbetalningar skickas i väg efter attest från systemet utan behov för att logga på banken.

Återrapporteringar av betalda fakturor hämtas och bokförs automatisk.

Inbetalningar från kunder matchas automatiskt mot öppna fakturor utan att ni behöver lyfta ett finger.

Med Autopay kan du även göra en likvidkontoavstämning med ditt bankkonto.

 
Autopay.jpg
wire-transfer-1668133_1920.jpg

Visma.net Insight

Företag förlitar mer och mer på nyckeltal och rapporter för att kunna fatta rätt beslut. Med mer än 40 standardiserade nyckeltal kan du skapa egna dashboards utifrån dina behov.

Du behöver kunna rapportera siffror och reslutat när som helst, snabbt hitta svar utifrån uppdaterad information och sedan enkelt dela resultaten med dina kollegor för att fatta välgrundade beslut.

Från smartphone, läsplatta eller dator – Visma.net Insights dashboards är tillgängliga var och när du än behöver dem.

VN insight.png

Visma.net Approval

Följ leverantörsfakturan genom hela flödet, få notiser och delegera attesträtt oavsett var medarbetaren befinner sig.

Ni får en överblick över ert attestflöde och förkortar tiden mellan att ta emot och godkänna fakturor med minskade förseningsavgifter som följd.

I Approval kan du även attestera reseräkningar från Visma.net Expense.

 

Visma.net Expense

Registrera dina reseräkningar och utlägg med Visma.net Expense varsomhelst och på alla enheter.

Med att koppla ditt kreditkort till Expense hämtar du enkelt in transaktioner i systemet och spar tid vid registreringen.

Du kan även fota ditt kvitto för sen att koppla det till rätt transaktion. För administratören finns det underlag att exportera till lönesystemet.

 
72-620x355.jpg

Integrationer Visma.net

 

Amesto Solutions har i dag en rad integrationer till Visma.net som adderar värde till kundernas verksamhet.

Integrationsplattformen Amesto Orion är kärnan för våra integrationer.

 
Mera om integrationer

Redovisningstjänster

 
Låt branschens mest kunniga inom ditt
affärssystem utföra er redovisning!
Vi levererar löpande redovisningstjänster 
med bas i Visma.net eller Visma Business.
 
Redovisningstjänster

Nytt ERP-system?

 • Använder ni mycket resurser på manuella processer?
 • Är ditt ERP-system inte integrerat med andra system?
 • Vill ni spara mycket tid på att effektivisera processerna?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning

Namn
Företag
Telefon
E-post
 

 

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."